• huisboktor-inprema

Nieuws

 • Wespen steken dwars door je pak heen

  3 oktober 2012 Hier in de regio 'Wespen steken gewoon door ...

  Lees meer
Meer nieuws

Boktor

De boktor is één van de schadelijkste hout vernielende insecten in ons land. De larven van de kever, die meerdere jaren in het hout leven, tasten vooral hout van schuren en huizen aan, in het bijzonder het dakbeschot en de dikke steunbalken van de daken. De draagkracht van aangetaste houten constructiedelen kan ernstig verminderd worden.

Deze kever tast verwerkt naaldhout aan, zoals vuren en grenen, en dan vooral het spinthout. Het zijn de grootste houtboorders binnen gebouwen.

Uiterlijk

Ze verschijnen doorgaans van juni tot september en zijn 10-25 mm lang, waarbij het mannetje duidelijk kleiner is dan het vrouwtje. Ze zijn grijs tot zwart, ook wel donkerbruin van kleur en hebben een fijne beharing. Op elke voorvleugel (dekschild) is een grijze vlek aanwezig, terwijl op het halsschild twee donkere plekken voorkomen, die wel lijken op ogen. De kevers hebben lange draadvormige, naar achter gebogen antennen. Bij vrouwtjes is een lange legboor zichtbaar, die onder de dekschilden uitsteekt.
De larven van de huisboktor hebben een lengte tot 30 mm. Ze zijn cylindrisch van vorm, geelachtig wit en in het bezit van goed ontwikkelde kaken . Ook hebben ze zeer kleine pootjes.

Ontwikkeling

Kevers ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling 4 stadia kent: ei–larve–pop–adult. De eitjes worden in juni tot september gelegd en komen na 1 à 2 weken uit. Daarna wordt het grootste deel van de levenscyclus ingenomen door het larvale stadium: 3-5 jaar, met uitschieters naar 11 jaar. Een temperatuur van ca. 28℃ en hoge relatieve luchtvochtigheid zijn het gunstigst voor de ontwikkeling van de larven.
Nadat de larve genoeg gegeten heeft, zal hij verpoppen. Dit stadium duurt zo’n 2-4 weken.
De volwassen kever verblijft nog enkele dagen in het hout om uit te harden, waarna hij zich een weg naar buiten knaagt. Hierbij laat hij een ovale uitvliegopening achter, met een lengte van 6 tot 9 mm en gewoonlijk een gerafelde rand.

Leefwijze

Kort na de paring legt het wijfje ca. 200 eitjes in naden en spleten van het hout of in oude gangen nabij uitvliegopeningen. De larven, die na 1 à 2 weken uitkomen, boren zich in het hout en houden zich in het begin dicht onder de oppervlakte op; naarmate ze ouder worden, trekken ze dieper het hout in. Vooral op warme, zomerse dagen kan men ze horen knagen. In onverwarmde ruimten houden ze zich in de winter stil in hun boorgangen en knagen ze niet of nauwelijks.
De boorgangen van de larven worden geheel gevuld met boormeel. Soms vindt u op het hout cylindrische hoopjes boormeel. Bij een actieve aantasting valt dit boormeel uit de gangen en gaten omlaag.
Het houtoppervlak kan iets bol gaan staan waardoor een een ribbel op het hout ontstaat. Dit komt omdat de larven dicht onder de houtoppervlakte boorgangen maken in de lengte richting. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, dat de kever bij het uitvliegen zal doorknagen. De verpopping vindt plaats in het voorjaar.

Volwassen boktorren leven zelf niet van hout en hebben een levensduur van een week of 3-4. In deze paar weken houden ze zich voornamelijk bezig met de voortplanting.

Schade

Larven zijn zeer vraatzuchtig en de schade kan aanzienlijk zijn. Vaak worden dakconstructies aangetast. Zelfs dikke balken kunnen in een aantal jaren bijna helemaal verpulverd worden. De boktor tast uitsluitend naaldhout aan.

Hoe herkent u last door boktor?

Als u het idee heeft dat u last heeft van boktor dan zou u eens op de volgende dingen kun letten:

 • Bij warm, zonnig weer kunt u grotere larven in het hout horen knagen.
 • Na verloop van tijd kunt u ovale uitvlieg-openingen aantreffen.
 • Als er met bijvoorbeeld een priem, beitel of schroevendraaier in    aangetast hout wordt geprikt dan kunt u de boorgangen blootleggen. Deze hebben de larven vlak onder het oppervlak uit het hout geknaagd. De gangen zijn gevuld met vers boormeel.

 

Bestrijding van boktor

Bij het bestrijden van de boktor dienen aangetaste delen schoongestoken te worden en de boorgangen moeten blootgelegd en schoongeveegd worden. Daarna kunnen aangetaste houten delen behandeld worden met een toegelaten hout conserveermiddel. Bij hardnekkige diepere aantastingen en bij geschilderd hout kunnen injectiepluggen geplaatst worden in het hout. Het middel wordt dan onder hoge druk in het hout geïnjecteerd.

 

Bel  bij last van boktor 0172- 577458 of l vul het contactformulier in dan bellen we u terug om een afspraak te maken voor een gratis inspectie.

Nieuws

 • Wespen steken dwars door je pak heen

  3 oktober 2012 Hier in de regio 'Wespen steken gewoon door ...

  Lees meer
Meer nieuws
 • www.lastvanwespennest.nl

  Last van wespen?

  Inprema. Voor snelle, betaalbare en vakkundige wespenbestrijding

  Lees meer
 • www.lastvanhoutworm.nl

  Last van houtworm?

  Inprema. Voor snelle, vakkundige behandeling met garantie

  Lees meer
 • www.lastvanbedwants.nl

  Last van bedwants?

  Inprema voor bestrijding bij bedrijven en particulieren

  Lees meer
 • www.lastvanmuizen.nl

  Last van muizen?

  Inprema. Voor snelle, doeltreffende en discrete service

  Lees meer