kelderzwam

 

De kelderzwam komt vaak voor waar het over het algemeen vochtig is zoals bij optrekkend vocht of bij lekkage van daken en rioleringen.

Deze zwam behoort net als de huiszwam tot de bruinrot verwekkende schimmels. In het begin heeft hout een donkere verkleuring die later tot bijna zwart kan worden. Kenmerkend zijn scheuren lopende in de vezelrichting van het hout. Een ander kenmerk van kelderzwam is een inwendige aantasting van het hout, waarbij aan de oppervlakte een dun laagje van 3-4 mm gezond hout over blijft. Zelfs in een vergevorderd stadium is vaak alleen een kleine afwijkingen verkleuring van het oppervlak een aanwijzing dat hout door kelderzwam aangetast is.

In gebouwen worden zelden vruchtlichamen gevormd. Bij ontwikkeling van een vruchtlichaam op het oppervlak van hout of steen bestaat dit alleen uit dunne schimmeldraden van 1-2 mm die waaiervormig vertakt zijn en donkerbruin zwart van kleur.

 

Om een zwamaantasting te bestrijden is het noodzakelijk dat de vochtigheidsgraad van het hout omlaag wordt gebracht. Dit kan betekenen dat er bouwkundige maatregelen moeten worden getroffen. Ook kan dit betekenen dat gedeelten van het hout verwijderd en vervangen moeten worden. Het nieuw aan te brengen hout dient voor plaatsing te worden behandeld met een middel dat aantasting door zwammen verhinderd.

Wanneer stenen muren zijn aangetast dient het stucwerk te worden verwijderd, de voegen te worden schoongekrabd en moet een behandeling van die oppervlakken plaatsvinden met een zwamwerend middel. Ook dient men de bovenste zandlaag van de kruipruimte te verwijderen en een nieuwe laag aan te brengen.

 

Wij beschikken over ruime ervaring in het bestrijden van huis en kelderzwam. Bel voor een vrijblijvende inspectie en een offerte direct: 0172-577458Volg ons


facebook (1)   twitter   google_plus   linkedin  Deel deze pagina


foto04_kelderzwam 20151218_154300_resized